CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & QUẢN LÝ XÂY DỰNG - ARCOMA

Arcoma được thành lập năm 2011, hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc và Quản lý xây dựng. Lấy uy tín, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn làm nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp, Arcoma đã tạo dựng được một thương hiệu vững mạnh, có bản sắc trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng ở Việt Nam.

Dịch vụ Kiến trúc

Dịch vụ kiến trúc bao gồm các hoạt động: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị; thiết kế kiến trúc cảnh quan; thiết kế nội thất; chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình; đánh giá kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc.

Xem thêm

Dịch vụ Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng là một lĩnh vực chuyên về việc quản lý và điều hành các dự án xây dựng từ khâu lập kế hoạch, thiết kế, thi công, đến hoàn thành dự án. Dịch vụ quản lý xây dựng của Arcoma bao gồm các công việc tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát; tư vấn lựa chọn nhà thầu; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán.

Xem thêm

Dịch vụ Tư vấn đầu tư xây dựng

Tư vấn đầu tư là dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định về việc đầu tư vào một dự án xây dựng cụ thể. Từ phân tích thị trường, tài chính, kỹ thuật, rủi ro và hạn chế; phân tích các khía cạnh pháp lý và quy định của pháp luật; xác định đầu ra và đánh giá hiệu quả đầu tư; lập hồ sơ đề xuất dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Xem thêm

Mô hình thông tin công trình – BIM

Mô hình thông tin công trình – BIM (Building Information Modeling) là việc số hoá các thông tin của công trình xây dựng thông qua mô hình không gian ba chiều (3D) nhằm hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình. Hiện nay mô hình này đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem thêm
 • All
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Khảo sát xây dựng
 • Phương án kiến trúc
 • Quản lý dự án
 • Quy hoạch xây dựng
 • Thẩm tra thiết kế
 • Thiết kế cảnh quan
 • Thiết kế đô thị
 • Thiết kế xây dựng
 • Tư vấn giám sát

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & QUẢN LÝ XÂY DỰNG – ARCOMA

Địa chỉ: Nhà C7 Pandora, số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 668 66166

Email: info@arcoma.vn