Chung cư thương mại Bãi Sau Vũng Tàu

Dự án: Chung cư thương mại Bãi Sau Vũng Tàu

Địa điểm: Số 2 đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Quy mô: 02 tầng hầm và 38 tầng nổi

Đơn vị tổ chức: Tập đoàn Tecco