Dịch vụ Kiến trúc

Dịch vụ kiến trúc bao gồm các hoạt động: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị; thiết kế kiến trúc cảnh quan; thiết kế nội thất; chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình; đánh giá kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc.

Arcoma theo đuổi triết lý “kiến trúc kết nối”. Chúng tôi sử dụng kiến trúc để kết nối con người với con người, con người với thiên nhiên và với các giá trị văn hóa khác. Không theo đuổi một phong cách kiến trúc cụ thể nhưng bằng triết lý kiến trúc kết nối, ý tưởng sáng tạo, mang tính thời đại và dân tộc Arcoma đã tạo lập được bản sắc riêng, góp phần xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam nhân văn, hiện đại và giàu bản sắc.

Các giai đoạn thiết kế gồm:

Lập phương án kiến trúc: Xuất phát từ điều kiện tự nhiên, xã hội, con người và mong muốn của chủ đầu tư, chúng tôi tìm tòi, diễn đạt và kiểm tra tính khả thi của các ý tưởng thiết kế thông qua các bản vẽ phác thảo và mô hình công trình được chế tác thủ công.

Thiết kế chi tiết: Giai đoạn này được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, bắt đầu từ khâu lập kế hoạch, đến thực hiện, kiểm tra và bàn giao sản phẩm. Chúng tôi áp dụng Mô hình thông tin công trình – BIM nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường quá trình trao đổi thông tin với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền truy cập vào mô hình BIM trong suốt quá trình thực hiện dự án. Điều này đảm bảo hỗ trợ chủ đầu tư một cách hiệu quả trong việc đưa ra các quyết định cho dự án.

Phạm vi hoạt động:

Khảo sát xây dựng – Hạng 1; Quản lý dự án – Dân dụng, Hạng 1; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình – Dân dụng, Hạng 1; Lập quy hoạch xây dựng – Hạng 2; Giám sát xây dựng – Dân dụng, Hạng 2; Thiết kế, thẩm tra thiết kế giao thông, hạ tầng kỹ thuật – Hạng 3

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

Số BXD-00000049 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 08/12/2016, gia hạn ngày 03/12/2021

Số HAN-00000049 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 14/10/2021.

Dịch vụ Kiến trúc

Dịch vụ Kiến trúc

Dịch vụ kiến trúc bao gồm các hoạt động: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị; thiết kế kiến trúc cảnh quan; thiết kế nội thất; chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình; đánh giá kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc.

Dịch vụ Quản lý xây dựng

Dịch vụ Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng là một lĩnh vực chuyên về việc quản lý và điều hành các dự án xây dựng từ khâu lập kế hoạch, thiết kế, thi công, đến hoàn thành dự án. Dịch vụ quản lý xây dựng của Arcoma bao gồm các công việc tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát; tư vấn lựa chọn nhà thầu; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán.

Dịch vụ Tư vấn đầu tư xây dựng

Dịch vụ Tư vấn đầu tư xây dựng

Tư vấn đầu tư là dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định về việc đầu tư vào một dự án xây dựng cụ thể. Từ phân tích thị trường, tài chính, kỹ thuật, rủi ro và hạn chế; phân tích các khía cạnh pháp lý và quy định của pháp luật; xác định đầu ra và đánh giá hiệu quả đầu tư; lập hồ sơ đề xuất dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Mô hình thông tin công trình – BIM

Mô hình thông tin công trình – BIM

Mô hình thông tin công trình – BIM (Building Information Modeling) là việc số hoá các thông tin của công trình xây dựng thông qua mô hình không gian ba chiều (3D) nhằm hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình. Hiện nay mô hình này đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hồ sơ năng lực

Giới thiệu chung

Các dự án đã thực hiện

Chứng chỉ năng lực HĐXD & CCHN

Năng lực hoạt động xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình – Dân dụng/ Hạng 1

Khảo sát xây dựng/ Hạng 1

Quản lý dự án – Dân dụng/ Hạng 1

Quy hoạch xây dựng/ Hạng 2