Tecco Elite City Thái Nguyên

Khu chung cư Elite City Thái Nguyên được Tập đoàn Tecco đầu tư xây dựng tại khu đất có ký hiệu ODT 9, diện tích khoảng 21.164,70 m2 tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tổng diện tích xây dựng khoảng 206.954,22 m2 (Không bao gồm tầng hầm và kỹ thuật); Mật độ xây dựng: 38,73%; Dân số dự kiến 5.703 người với 2.088 căn hộ. Công trình chủ yếu được thiết kế như sau:

Phần ngầm: gồm 03 tầng hầm bố trí trí liên thông với nhau, sâu -9,3 m so với cốt 0.00. Tổng diện tích sàn khoảng 39.423,83 m2, trong đó tầng hầm B1 cao 3,5 m, diện tích 10.707,11 m2; tầng hầm B2 và B3 cao 2,9 m/ tầng, diện tích 14.408,36 m2/tầng. Phần ngầm chủ yếu bố trí chỗ để xe, kỹ thuật và một phần bố trí rạp chiếu phim.

Phần nổi: gồm 05 khối công trình cao 32 tầng, không gồm tum thang (ký hiệu A, B, C, D và E). Các công trình cao 105,45 m tính từ cốt 0.00. Diện tích và chức năng sử dụng của từng khối công trình cụ thể như sau:

Khối công trình A, B và C gồm phần đế 03 tầng và phần tháp từ tầng 4 đến tầng 32. Phần đế được thiết kế liên thông, mỗi tầng cao 4 m, tổng diện tích xây dựng khoảng 16.773,94 m2, bố trí các không gian thương mại, dịch vụ tiện ích, bể bơi trên mái và không gian dành cho trẻ em. Phần tháp gồm 04 đơn nguyên được thiết kế tương tự nhau, cao 3,1 m/ tầng bố trí 348 căn hộ/ đơn nguyên. Các căn hộ chung cư có diện tích từ 53,92 đến 74,02 m2/ căn

Khối công trình D và E được thiết kế tương tự nhau. Tại mỗi khối công trình, tầng 1 có diện tích 1.080,7 m2, tầng 2 có diện tích 1.098,15 m2, riêng tầng 3 của 02 khối có bố trí nhà cầu nối, tổng diện tích sàn tầng 3 của 02 khối khoảng 2.313,84 m2. Công năng các tầng của khối công trình D và E được bố trí như sau: khối đế 03 tầng bố trí nhà trẻ, không gian thương mại và sinh hoạt cộng đồng, từ tầng 4 đến tầng 32 bố trí 12 căn hộ chung cư/ tầng

Dự án được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật tại văn bản số 163/HĐXD-QLKT ngày 29/3/2018

Dự án: Khu chung cư Tecco Complex

Địa điểm: Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên

Quy mô: 03 tầng hầm, 32 tầng nổi; tổng diện tích sàn 207.599,22 m2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tổng Công ty đầu tư Tecco chi nhánh tại Thái Nguyên