Mô hình thông tin công trình - BIM

Mô hình thông tin công trình – BIM (Building Information Modeling) là việc số hoá các thông tin của công trình xây dựng thông qua mô hình không gian ba chiều (3D) nhằm hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình.

Trong những năm gần đây, việc áp dụng BIM đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho ngành xây dựng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày 17/3/2023 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình – BIM trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Từ năm 2018, Arcoma đã áp dụng BIM trong quá trình thiết kế. Ứng dụng BIM đã giúp chúng tôi nâng cao chất lượng các sản phẩm thiết kế và tăng cường quá trình trao đổi thông tin với chủ đầu tư. Việc áp dụng BIM còn giúp tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng; nhằm hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực, kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công xây dựng; nhằm hỗ trợ quá trình nghiệm thu, phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình.

Với sự quan tâm của Chính phủ đối với hoạt động xây dựng, chúng tôi hi vọng Mô hình BIM sẽ được áp dụng rộng rãi, theo đúng lộ trình để hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình hiệu quả.

Dịch vụ Kiến trúc

Dịch vụ Kiến trúc

Dịch vụ kiến trúc bao gồm các hoạt động: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị; thiết kế kiến trúc cảnh quan; thiết kế nội thất; chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình; đánh giá kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc.

Dịch vụ Quản lý xây dựng

Dịch vụ Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng là một lĩnh vực chuyên về việc quản lý và điều hành các dự án xây dựng từ khâu lập kế hoạch, thiết kế, thi công, đến hoàn thành dự án. Dịch vụ quản lý xây dựng của Arcoma bao gồm các công việc tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát; tư vấn lựa chọn nhà thầu; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán.

Dịch vụ Tư vấn đầu tư xây dựng

Dịch vụ Tư vấn đầu tư xây dựng

Tư vấn đầu tư là dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định về việc đầu tư vào một dự án xây dựng cụ thể. Từ phân tích thị trường, tài chính, kỹ thuật, rủi ro và hạn chế; phân tích các khía cạnh pháp lý và quy định của pháp luật; xác định đầu ra và đánh giá hiệu quả đầu tư; lập hồ sơ đề xuất dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Mô hình thông tin công trình – BIM

Mô hình thông tin công trình – BIM

Mô hình thông tin công trình – BIM (Building Information Modeling) là việc số hoá các thông tin của công trình xây dựng thông qua mô hình không gian ba chiều (3D) nhằm hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình. Hiện nay mô hình này đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hồ sơ năng lực

Giới thiệu chung

Các dự án đã thực hiện

Chứng chỉ năng lực HĐXD & CCHN

Năng lực hoạt động xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình – Dân dụng/ Hạng 1

Khảo sát xây dựng/ Hạng 1

Quản lý dự án – Dân dụng/ Hạng 1

Quy hoạch xây dựng/ Hạng 2