TTDN&HTND HND Cà Mau

Dự án: Xây dựng Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Nông dân tỉnh Cà Mau

Địa điểm: phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Loại dự án: Dân dụng, nhóm B

Chủ đầu tư: Hội Nông dân tỉnh Cà Mau