Phân hiệu Trường Cán bộ HNDVN

Dự án: Xây dựng phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam – Khu vực phía Nam

Địa điểm: xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Loại dự án: Dân dụng, nhóm B

Chủ đầu tư: Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam