Khu đô thị Yên Thành

Yên Thành là một huyện thuộc đồng bằng tỉnh Nghệ An. Phía Đông giáp huyện Diễn Châu, Phía Tây giáp huyện Đô Lương, huyện Tân Kỳ, Nam giáp huyện Đô Lương, huyện Nghi Lộc, Bắc giáp huyện Tân Kỳ và huyện Quỳnh Lưu. Cách thành phố vinh 75km về phía Đông, Cách Hà Nội 270 km về phía Bắc. Đây là huyện có vựa lúa lớn nhất tỉnh Nghệ An. Cùng với việc phát triển mở rộng kinh tế thị trư­­ờng, các thành phần kinh tế dịch vụ phục vụ phát triển nhanh chóng, thúc đẩy quá trình đô thị hoá với tốc độ cao. Cùng với định hướng nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông, hạ tầng kĩ thuật làm tăng tiềm năng phát triển kinh tế và giao lưu trên toàn địa phương, Yên Thành đang từng bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, bộ mặt đô thị và tính phát triển kinh tế xã hội đã có những thay đổi tích cực.

Khu đô thị Yên Thành có địa điểm tại xã Văn Thành và thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành có diện tích 266.796 m2, với quy mô dân số khoảng 2.500 người. Được đầu tư Xây dựng đồng bộ, hiện đại về hạ tầng kỹ thuật với chức năng tương đương với đơn vị ở cấp đô thị.

Việc lập quy hoạch chi tiết là cơ sở để quản lý đất đai, nhằm hướng tới một khu vực phát triển đồng bộ, thống nhất, ổn định và bền vững. Góp phần nâng cao giá trị kết nối hạ tầng trong thị trấn Yên Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung.

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại xã Văn Thành và thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 11/11/2021.

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại xã Văn Thành và thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành.

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Yên Thành

Cơ quan thẩm định quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An

Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Nghệ An

Tổng diện tích khu đất: 266.796 m2

Quy mô dân số: khoảng 2.500 người.