Sử dụng các loại cây cối, thảm cỏ phù hợp

Tạo nên không gian xanh, tươi mát và thu hút các loài chim và động vật khác. Việc chọn các loại cây cối và cỏ xanh phù hợp cũng giúp giảm thiểu các vấn đề về môi trường và khí hậu.