Các không gian công cộng

Định hướng tổng thể toàn dự án lấy ý tưởng từ hình ảnh Đại dương, với thuyền, sóng, những sinh vật biển kì thú và màu sắc, để mang lại không gian cảnh quan ngoài trời đậm chất nghỉ dưỡng cho dự án.