Tuyển dụng nhân viên lập dự toán xây dựng công trình

Mô tả công việc: Lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình; Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ; Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản lý chi phí xây dựng công trình; các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường và đơn giá Nhà nước; Thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng; Có khả năng phối hợp độc lập với các đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu; Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành dự toán; Các công việc khác do cấp trên giao.

Xem thêm

Tuyển dụng nhân viên thiết kế M&E

Mô tả công việc: Thực hiện thiết kế hệ thống điện (M & E) công trình dân dụng, công nghiệp; Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ; Thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế xây dựng công trình; Phối hợp độc lập với các đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu; Các công việc khác do cấp trên giao.

Xem thêm