TTDN&HTND HND Vĩnh Phúc

Dự án: Xây dựng Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm: xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Loại dự án: Dân dụng, nhóm B

Chủ đầu tư: Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc