Trụ sở Công an xã Nghĩa Trụ

Dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã Nghĩa Trụ

Địa điểm: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang

Chủ đầu tư: UBND xã Nghĩa Trụ