TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Thực tế cho thấy quản lý đầu tư xây dựng là công việc đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tác và nhiều bộ môn liên quan. Do đó, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cần phải có sự phát triển sâu rộng và mang tính chuyên nghiệp mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Có thể khẳng định kiểm soát tốt công tác quản lí dự án là kiểm soát tốt tiến độ, chất lượng, hiệu quả của một công trình xây dựng. Thực tế cho thấy, một trong những lí do chủ yếu của những sự cố về tiến độ, chất lương, kinh phí của các dự án xây dựng là do sự yếu kém hoặc thiếu kinh nghiệm của quản lí dự án.

Xác định công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng là một trong những công tác chuyên môn hàng đầu của mình, vì vậy Arcoma luôn quan tâm tới việc phát triển đội ngũ kĩ sư dự án. Trong những năm qua Arcoma đã thực hiện nhiều công việc về tư vấn xây dựng, đặc biệt là công tác lập dự án đâu tư xây dựng. Hiện nay, Arcoma đã đào tạo được một đội ngũ kỹ sư dự án chuyên nghiệp là những người am hiểu công tác lập và quản lí dự án xây dựng.

Với dịch vụ này, Arcoma giúp nhà đầu tư thực hiện hầu hết các công việc liên quan đến dự án như:

  • Tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
  • Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình.
  • Tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình.
  • Tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư.
  • Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Tổ chức nghiệm thu, đề nghị thanh toán, quyết toán hợp đồng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
  • Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.
  • Các công việc liên quan đến công tác khánh thành, bàn giao của Chủ đầu tư.
  • Tổ chức thực hiện một số công việc quản lý khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
Xem thêm