Tecco Elite City Thái Nguyên

Dự án: Khu chung cư Tecco Complex

Địa điểm: Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên

Quy mô: 03 tầng hầm, 32 tầng nổi; tổng diện tích sàn 207.599,22 m2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tổng Công ty đầu tư Tecco chi nhánh tại Thái Nguyên