La Casta Tower

Công trình: H-CT1, thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở HI BRAND

Địa điểm: Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Quy mô: 02 tầng hầm và 25 tầng nổi

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hi Brand Việt Nam