Khu đô thị Quỳnh Bá

Đồ án: Quy hoạch chi tiết Xây dựng tỷ lệ 1/500. Khu đô thị mới tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Quỳnh Lưu

Cơ quan thẩm định quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An