Chợ Dốc Lã

Dự án: Đầu tư nâng cấp xây dựng chợ Dốc Lã

Địa điểm: Xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quy mô: Chợ hạng II

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại du lịch biển Đại Dương