A – THÔNG TIN CHUNG

1. Tên giao dịch

– Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Kiến trúc & Quản lý xây dựng – Arcoma

– Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Architecture & Construction management Joint stock Company – Arcoma

– Tên Công ty viết tắt: Arcoma.,jsc

2. Địa chỉ, điện thoại

– Địa chỉ: LK04-16, lô B1.1, KĐT Thanh Hà Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

– Điện thoại: 024.66866166 | Email: vanphong@arcoma.vn

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105306122 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/5/2011.

4. Mã số thuế: 0105306122

5. Ngành, nghề kinh doanh chính

– Thiết kế quy hoạch xây dựng;

– Thiết kế kiến trúc công trình;

– Thiết kế kết cấu công trình: dân dụng và công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thủy lợi;

– Thiết kế lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí trong công trình;

– Thiết kế lắp đặt TBCT đường dây truyền tải và TBA 110KV;

– Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

– Thiết kế mạng thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình xây dựng;

– Thiết kế công trình giao thông (cầu đường bộ);

– Thiết kế nội, ngoại thất công trình;

– Thiết kế công trình cấp thoát nước;

– Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy;

– Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Tư vấn đấu thầu;

– Tư vấn, quản lý chi phí hạng 2 bao gồm: Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư (trừ các dự án quan trọng quốc gia); Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình (trừ các dự án quan trọng quốc gia); Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình(trừ các dự án quan trọng quốc gia); Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

– Lập quy hoạch di tích; Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích; Thi công tu bổ di tích;

– Dịch vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Thẩm tra thiết kế công trình;

– Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện: Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

– Giám sát thi công tu bổ di tích;

– Giám sát, khảo sát công trình xây dựng;

– Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông;

– Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng, thủy lợi: lĩnh vực chuyên môn giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện;

– Khảo sát địa hình các công trình xây dựng;

– Khảo sát địa chất công trình;

– Khảo sát địa chất thủy văn công trình xây dựng;

– Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn, thiết kế công trình thủy lợi.

Thông tin chi tiết tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia https://bocaodientu.dkkd.gov.vn

B – NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Thông tin chi tiết tại Cổng thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn

A – THÔNG TIN CHUNG

1. Tên giao dịch

– Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Kiến trúc & Quản lý xây dựng – Arcoma

– Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Architecture & Construction management Joint stock Company – Arcoma

– Tên Công ty viết tắt: Arcoma.,jsc

2. Địa chỉ, điện thoại

– Địa chỉ: LK04-16, lô B1.1, KĐT Thanh Hà Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

– Điện thoại: 024.66866166 | Email: vanphong@arcoma.vn

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105306122 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/5/2011.

4. Mã số thuế: 0105306122

5. Ngành, nghề kinh doanh chính

– Thiết kế quy hoạch xây dựng;

– Thiết kế kiến trúc công trình;

– Thiết kế kết cấu công trình: dân dụng và công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thủy lợi;

– Thiết kế lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí trong công trình;

– Thiết kế lắp đặt TBCT đường dây truyền tải và TBA 110KV;

– Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

– Thiết kế mạng thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình xây dựng;

– Thiết kế công trình giao thông (cầu đường bộ);

– Thiết kế nội, ngoại thất công trình;

– Thiết kế công trình cấp thoát nước;

– Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy;

– Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Tư vấn đấu thầu;

– Tư vấn, quản lý chi phí hạng 2 bao gồm: Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư (trừ các dự án quan trọng quốc gia); Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình (trừ các dự án quan trọng quốc gia); Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình(trừ các dự án quan trọng quốc gia); Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

– Lập quy hoạch di tích; Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích; Thi công tu bổ di tích;

– Dịch vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Thẩm tra thiết kế công trình;

– Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện: Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

– Giám sát thi công tu bổ di tích;

– Giám sát, khảo sát công trình xây dựng;

– Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông;

– Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng, thủy lợi: lĩnh vực chuyên môn giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện;

– Khảo sát địa hình các công trình xây dựng;

– Khảo sát địa chất công trình;

– Khảo sát địa chất thủy văn công trình xây dựng;

– Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn, thiết kế công trình thủy lợi.

Thông tin chi tiết tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia https://bocaodientu.dkkd.gov.vn

B – NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Thông tin chi tiết tại Cổng thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn

Xem thêm