TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Để đầu tư xây dựng một công trình có hiệu quả, ngoài chủ trương đầu tư đúng đắn và các yếu tố về tài chính, năng lực điều hành dự án, thì việc hiểu rõ và thực hiện đảm bảo tuân thủ các cơ chế chính sách của nhà nước về đầu tư xây dựng công trình góp một vai trò quan trọng.

Xem thêm

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Thực tế cho thấy quản lý đầu tư xây dựng là công việc đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tác và nhiều bộ môn liên quan. Do đó, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cần phải có sự phát triển sâu rộng và mang tính chuyên nghiệp mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Xem thêm

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là một trong những công tác rất quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, nhà nước quy định bắt buộc phải thực hiện công tác giám sát trong các dự án xây dựng và khuyến khích thực hiện đối với các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Xem thêm

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tư vấn thiết kế với các công trình xây dựng ngày một cao và gần như đã trở thành nhu cầu hàng đầu của các nhà đầu tư khi xây dựng một công trình bởi tính chất quyết định tính thẩm mỹ mà còn quyết định tới giá trị sử dụng của công trình. Đồng thời nó còn có tính chất quyết định hướng cảnh quan kiến trúc của cả một khu vực.

Xem thêm