Dịch vụ Quản lý xây dựng

Dịch vụ quản lý xây dựng của Arcoma bao gồm các công việc tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát; tư vấn lựa chọn nhà thầu; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán.

Nội dung của các công việc về quản lý xây dựng gồm: quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định của pháp luật.

Với các chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn, đầy đủ chứng chỉ hành nghề và có đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi sẽ giúp chủ đầu tư có những quyết định chính xác trong quá trình thực hiện dự án xây dựng đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí.

Phạm vi hoạt động

Khảo sát xây dựng – Hạng 1; Quản lý dự án – Dân dụng, Hạng 1; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình – Dân dụng, Hạng 1; Lập quy hoạch xây dựng – Hạng 2; Giám sát xây dựng – Dân dụng, Hạng 2; Thiết kế, thẩm tra thiết kế giao thông, hạ tầng kỹ thuật – Hạng 3

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Số BXD-00000049 do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 08/12/2016, gia hạn ngày 03/12/2021; số HAN-00000049 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 14/10/2021.

Dịch vụ Kiến trúc

Dịch vụ Kiến trúc

Dịch vụ kiến trúc bao gồm các hoạt động: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị; thiết kế kiến trúc cảnh quan; thiết kế nội thất; chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình; đánh giá kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc.

Dịch vụ Quản lý xây dựng

Dịch vụ Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng là một lĩnh vực chuyên về việc quản lý và điều hành các dự án xây dựng từ khâu lập kế hoạch, thiết kế, thi công, đến hoàn thành dự án. Dịch vụ quản lý xây dựng của Arcoma bao gồm các công việc tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát; tư vấn lựa chọn nhà thầu; tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán.

Dịch vụ Tư vấn đầu tư xây dựng

Dịch vụ Tư vấn đầu tư xây dựng

Tư vấn đầu tư là dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định về việc đầu tư vào một dự án xây dựng cụ thể. Từ phân tích thị trường, tài chính, kỹ thuật, rủi ro và hạn chế; phân tích các khía cạnh pháp lý và quy định của pháp luật; xác định đầu ra và đánh giá hiệu quả đầu tư; lập hồ sơ đề xuất dự án, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Mô hình thông tin công trình – BIM

Mô hình thông tin công trình – BIM

Mô hình thông tin công trình – BIM (Building Information Modeling) là việc số hoá các thông tin của công trình xây dựng thông qua mô hình không gian ba chiều (3D) nhằm hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình. Hiện nay mô hình này đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hồ sơ năng lực

Giới thiệu chung

Các dự án đã thực hiện

Chứng chỉ năng lực HĐXD & CCHN

Năng lực hoạt động xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình – Dân dụng/ Hạng 1

Khảo sát xây dựng/ Hạng 1

Quản lý dự án – Dân dụng/ Hạng 1

Quy hoạch xây dựng/ Hạng 2