Khu đô thị Quán Hành

Nghi Lộc là một huyện thuộc đồng bằng tỉnh Nghệ An. phía Đông trông ra biển Đông và giáp Thị xã Cửa Lò, phía Đông Nam giáp huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), phía Nam giáp Thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên, phía Tây Nam giáp huyện Nam Đàn, phía Tây giáp huyện Đô Lương, phía Tây Bắc giáp huyện Yên Thành và phía Bắc giáp huyện Diễn Châu. Nghi Lộc có 29 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn, trong đó thị trấn Quán Hành có vị trí là đô thị cửa ngõ vào thành phố Vinh.

Thị trấn Quán Hành nằm trong mối liên hệ với khu vực công nghiệp, nên việc triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết và dự án đô thị mới là hết sức cần thiết để cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung, đồng thời đáp ứng nhu cầu kết nối và phát triển hạ tầng kỹ thuật, tăng quỹ đất ở, quỹ đất dành xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cho nhân dân địa phương.

Khu đô thị Quán Hành có vị trí tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đây là khu đô thị mới được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại về hạ tầng kỹ thuật với chức năng tương đương với đơn vị ở cấp đô thị. Diện tích lập quy hoạch khoảng 37,26 ha, cơ cấu sử dụng đất gồm: Đất thương mại dịch vụ 1,6%, đất xâ dựng nhà ở 35,56%, đất xây dựng trường học 4,67%, đất xâ dựng trạm y tế 0,69%, đất xâ dựng nhà văn hóa 0,92%, đất cây xanh 9,11% còn lại là đất xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 11/11/2021.

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Nghi Lộc

Cơ quan thẩm định quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An

Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Nghệ An

Tổng diện tích khu đất: 372.680,6 m2

Quy mô dân số: khoảng từ 3.500 – 4.500 người.