Chung cư Hồng Hà

Đồ án: Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình Chung cư cao tầng tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

Địa điểm: khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quy mô: 02 tầng hầm và 39 tầng nổi

Đơn vị tài trợ: CTCP Tập đoàn Phúc Khanh

Cơ quan phê duyệt: UBND thành phố Hạ Long