Tư vấn đầu tư

Để đầu tư xây dựng một công trình có hiệu quả, ngoài chủ trương đầu tư đúng đắn và các yếu tố về tài chính, năng lực điều hành dụ án, thì việc hiểu rõ và thực hiện đảm bảo tuân thủ các cơ chế chính sách của nhà nước về đầu tư xây dựng công trình góp một vai trò quan trọng.

Được tích lũy kinh nghiệm từ các hoạt động tư vấn xây dựng (thiết kế, quản lý dự án, quản lý chi phí, giám sát, đấu thầu) của các dự án có quy mô và tính chất đa dạng, Arcoma phát triển dịch vụ Tư vấn đầu tư nhằm giúp cho các nhà đầu tư rút ngắn thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Với dịch vụ này, Arcoma giúp nhà đầu tư thực hiện hầu hết các công việc liên quan để triển khai dự án như:

Lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư;

Lập hồ sơ đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

Lập hồ sơ đề nghị cấp phép quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch;

Chuẩn bị tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để xin giao đất, thuê đất …;

Chuẩn bị và liên hệ thực hiện thủ tục cấp giấy chấp thuận đầu tư;

Hoàn thiện hồ sơ và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư;

Soạn thảo các văn bản giao dịch liên quan đến dự án;

Tư vấn các vấn đề pháp lí khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam…

Xem thêm
Invalid URL for PDF Viewer