Trung tâm thương mại Hồng Kông Hanaka

Tên dự án: Trung tâm thương mại Hồng Kông Hanaka

Địa điểm xây dựng: phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD và thiết kế bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần Kiến trúc & Quản lý xây dựng – Arcoma

Quy mô công trình: 

– 22 tầng nổi và 01 tầng hầm

– Diện tích chiếm đất xây dựng: 2.711 m2

– Tổng diện tích sàn: 51.191 m2

– Hệ số sử dụng đất: 3,103 lần

– Chiều cao công trình: 93,070 m

– Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp I

Xem thêm