Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu dân cư đô thị Yên Thanh

Tên dự án: Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu dân cư đô thị Yên Thanh tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm xây dựng: phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành

Tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Kiến trúc & Quản lý xây dựng – Arcoma

Quy mô: gồm 03 công trình hỗn hợp (Dịch vụ, thương mại, văn phòng và căn hộ chung cư để bán) 10 tầng nổi (không tính tầng tum) và 01 tầng hầm

Xem thêm